Danh mục hàng hóa bắt buộc Dán nhãn năng lượng và TCVN áp dụng

0 bởiĐức

dán nhãn năng lượng

GOLDTRANS xin tập hợp danh mục các TCVN liên quan đến Dán nhãn năng lượng để các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm. Tất cả các tài liệu chúng tôi đều up lên Google Drive để chế độ Public nên các bạn chỉ cần click vào link tài liệu để xem trực tuyến hoặc dowload về máy của mình

STT

NHÓM HÀNG HÓA

SỐ TCVN

TÊN TCVN

I

THIẾT BỊ GIA DỤNG

1

Đèn huỳnh quang ống thẳng

TCVN 8249:2013

Bóng đèn huỳnh quang dạng ống – Hiệu suất năng lượng

2

Đèn huỳnh quang compact

TCVN 7896:2015

Bóng đèn huỳnh quang compact – Hiệu suất năng lượng

3

Chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang

TCVN 8248:2013

Balats điện từ - Hiệu suất năng lượng

TCVN 7897:2013

Balat điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang – Hiệu suất năng lượng

4

Máy điều hòa nhiệt độ

TCVN 7830:2012

Máy Điều hòa không khí – Hiệu suất năng lượng

TCVN 7831:2012

Máy Điều hòa không khí không ống gió – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

 

5

 

Tủ lạnh, tủ kết đông

TCVN 7828:2013

Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Hiệu suất năng lượng

TCVN 7829:2013

Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

6 Tủ giữ lạnh thương mại

TCVN 10289:2014

Tủ giữ lạnh thương mại - Hiệu suất năng lượng
TCVN 10290:2014 Tủ giữ lạnh thương mại - Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

7

Máy giặt lồng đứng sử dụng trong gia đình

TCVN 8526:2013

Máy giặt – Hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định

8

Nồi cơm điện

TCVN 8252:2009

Nồi cơm điện – Hiệu suất năng lượng

9

Quạt điện

TCVN 7826:2007

Quạt điện – Hiệu suất năng lượng

TCVN 7827:2007

Quạt điện – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

10

Máy thu hình

TCVN 9537:2012

Máy thu hình – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

TCVN 9536:2012

Máy thu hình – Hiệu suất năng lượng

II

NHÓM THIẾT BỊ VĂN PHÒNG VÀ THƯƠNG MẠI

 

1

Máy phôtô copy

TCVN 9510:2012

Máy photocopy – Hiệu suất năng lượng

2

Màn hình máy tính

TCVN 9508:2012

Màn hình máy tính – Hiệu suất năng lượng

3

Máy in

TCVN 9509:2012

Máy in – Hiệu suất năng lượng

III

NHÓM THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

 

1

Máy biến áp phân phối ba pha

TCVN 8525:2010

Máy biến áp phân phối – Hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định

2

Động cơ điện

TCVN 7450-1 :2013

Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc hiệu suất cao – Phần 1: Hiệu suất năng lượng tối thiểu

TCVN 7450-2 :2013 Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc hiệu suất cao – Phần 2: Phương pháp xác định Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
3 Nồi hơi TCVN 8630:2010 Nồi hơi - Hiệu suất năng lượng và phương pháp thử

 

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào tại bài viết này, hãy là người bình luận đầu tiên!

Thêm bình luận

HOTLINE: 04382008555 (Ex 201/202/203/204) - 0969 961 312